E-Way Out Uitwerkservice Schrijf je in voor ons e-zine

BLOG Masterclass Wim Schuurmans

BLOG Masterclass – Wim Schuurmans
Wim Schuurmans heeft op woensdagmiddag 25 november 2015 in De Gruyterfabriek in Den Bosch de BOB Masterclass gegeven. Wim Schuurmans (1968) is ondernemer, auteur en gepassioneerd spreker.
Wim stelt dat echte leiders anders durven te denken. Een interessante vraag die hij aan de zaal stelt is: “Hoe wordt de prijs van een product bepaald?” De zaal komt met voorspelbare reacties, zoals de kwaliteit en/of de prijs van een product. Het juiste antwoord is echter wat de klant bereid is ervoor te betalen. Deze prijs wordt bepaald op de waarde toevoeging van het product of de dienst.

Hieronder wordt de evolutie van het ondernemen weergegeven. Op dit moment staat de belevenis- en betekeniseconomie centraal. Zin geven aan het leven van de klanten, dat is waar het om draait. Klanten gaan steeds meer denken: “Wat is de toegevoegde waarde voor de klant?”

1900 – 1950 Productie centraal
Industriële revolutie.
1950 – 1980 Product centraal
Kwaliteitsbewustzijn.
1960 – 1990 Verkoop centraal
Televisietijdperk. Massacommunicatie gecombineerd met (persoonlijke) verkoop.
1970 – 2000 Marketing centraal
1990 – 2010 Klant centraal
Klanttijdperk. Het opbouwen van klantrelaties staat centraal (CRM). Mobile- en internetmarketing.
2000 – Belevenis centraal
2010 – Betekenis centraal

Wim Schuurmans geeft zowel op zijn website als tijdens zijn presentatie aan dat geluk tegenwoordig als belangrijkste merkwaarde voor de economie wordt gezien. Dat klinkt leuk, maar wat is geluk? Dat is nog niet zo gemakkelijk te definiëren. Als de klant echter gelukkig is door de ervaring met het bedrijf, zal de klant ook positief over het bedrijf praten. Veel bedrijven zijn zich hier de laatste jaren meer mee bezig gaan houden. Zo is de Net Promotor Score (NPS) steeds meer in trek bij bedrijven. Hiermee wordt de klantloyaliteit van de organisatie gemeten. Organisaties met een hoge NPS hebben loyale klanten die eerder herhalingsaankopen zullen doen. Het is niet vanzelfsprekend dat de hoogste omzet ook zal leiden tot een hoge NPS, maar er zijn wel resultaten waaruit blijkt dat de hoogste NPS leidt tot de hoogste omzet. Wim Schuurmans beschrijft bij de behoefte piramide van Maslow dat erkenning en waardering steeds belangrijker worden. Belangrijke vragen voor elke organisatie zijn: “Hoe voeg ik waarde toe voor de klant?” en “Waar worden je klanten blij van?” Wim Schuurmans heeft een paar weken geleden een ‘verboden te kopen’ concept gelanceerd in een winkel in het zuiden van het land. Dit was een groot succes, omdat er een ervaring / belevenis werd verkocht aan de klant. De winkelier was in eerste instantie huiverig, maar uiteindelijk heeft hij er meer omzet mee behaald. Het advies is dan ook om vernieuwend te zijn en als ondernemer out of the box te denken. De winst is uiteindelijk het resultaat hiervan.

Tips voor ondernemers
-Denk na hoe je waarde kan toevoegen aan je product/dienst. Waarom zijn andere bedrijven succesvoller? Gebruik de Gouden Circel van Simon Sinek hierbij en het begin is gemaakt.
-Zet de NPS in om te meten hoe klanten over je bedrijf denken en of consumenten je zouden aanbevelen aan andere mensen.
-Durf out of the box te denken en blijf dat doen. Veel succes!